POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Wymiana chłodni na wytwórni tlenku propylenu i rokopoli z amoniakalnej na freonową

Harmonogram 2004 – oddana do użytku
Korzyści
  • Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska (eliminacja emisji amoniaku)
  • Obniżenie kosztów eksploatacji o 35%