POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Modernizacja elektrociepłowni PCC Rokita SA poprzez zabudowę turbiny gazowej z kotłem (CCGT)

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA: dwutlenku węgla, pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu.
Zmniejszenie zakupu energii elektrycznej z zewnątrz dla potrzeb zakładu PCC Rokita SA o ilość energii wyprodukowanej z układu gazowo-parowego.