POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Grupa PCC Rokita publikuje rekordowe wyniki

Grupa PCC Rokita zakończyła trzy kwartały 2021 roku rekordowymi rezultatami. Wzrosty wyników zostały odnotowane we wszystkich segmentach produkcyjnych.

Narastająco za trzy kwartały skonsolidowany zysk EBITDA Grupy był na rekordowym poziomie ponad 437 mln zł, wyższy o ponad 111% wobec trzech kwartałów ubiegłego roku. Zysk netto Grupy osiągnął również historycznie najwyższą wartość ponad 236 mln zł, wyższą o blisko 300%. Wyższe były także wyniki samego trzeciego kwartału bieżącego roku wobec trzeciego kwartału minionego roku. Zysk EBITDA Grupy wzrósł o 83%, a skonsolidowany zysk netto był wyższy o blisko 162%.

Tak dobre wyniki to wpływ przede wszystkim działalności segmentu Poliuretany – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Bardzo duże zapotrzebowanie na poliole oraz wysokie ceny produktów spowodowały, że rentowność polioli osiągnęła rekordowy poziom – dodaje.

Wysokie ceny polioli potęgowane były również przez ograniczoną dostępność produktów na rynku. Aktualnie zauważalny jest wciąż wysoki poziom wolumenu sprzedaży segmentu Poliuretany, mimo nieznacznego osłabienia popytu w szczególności w Europie Zachodniej. Istnieją przesłanki, że sytuacja ta utrzyma się co najmniej do końca roku

Za trzy kwartały wypracowaliśmy zarówno rekordowo wysoki skonsolidowany zysk EBITDA Grupy w kwocie ponad 437 mln zł jak i najwyższy w historii zysk netto na poziomie ponad 236 mln zł.– mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu Spółki. Sam tylko segment Poliuretany osiągnął zysk EBITDA na poziomie ponad 283 mln zł, to wzrost o 420% wobec trzech kwartałów minionego roku. Sprzedaż segmentu Poliuretany wzrosła o blisko 90% a marża EBITDA osiągnęła rekordową wartość blisko 30%. – uzupełnia Rafał Zdon.

Obecnie odnotowywane są spadki marż na poliolach, co prawdopodobnie może być kontynuowane w najbliższym czasie. Nie mniej jednak marże wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie.

Wzrosty odnotował także segment Chloropochodne głównie dzięki intensyfikacji sprzedaży i wyższemu wolumenowi sprzedaży produktów chloropochodnych. Zysk EBITDA tego segmentu osiągnął poziom blisko 99 mln zł i wzrósł o ponad 6% w trzech kwartałach w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Było to możliwe pomimo dalszych spadków cen chloroalkaliów. Obecnie odnotowywany jest istotny wzrost ich cen, w szczególności sody kaustycznej oraz relatywnie dobry popyt na produkty segmentu. Sytuacja ta może potencjalnie utrzymać się w kolejnych miesiącach.

Znakomite wyniki Grupy PCC Rokita zostały wsparte również przez segment Inna działalność chemiczna, który wypracował w trzech kwartałach wzrost zysku EBITDA o ponad 270% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, uzyskując rekordową wartość ponad 39 mln zł. Segment wypracował również wysokie przychody i marże. Wzrosty te są konsekwencją rosnącej sprzedaży produktów specjalistycznych oraz wciąż utrzymującej się korzystnej sytuacji rynkowej w branży fosforopochodnych. Ponadto wpływ na osiągnięcie tak dobrych wyników segmentu miały także wyższe zdolności produkcyjne nowej instalacji, która obecnie pracuje wykorzystując już większość swojego nominalnego potencjału.

W prezentowanym okresie Spółka kontynuowała inwestycje w budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, która umożliwi zwiększenie obecnej powierzchni laboratoryjnej niemal trzykrotnie. Prowadzone były również głównie prace modernizacyjne infrastruktury.PCC Rokita jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. PCC Rokita od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. PCC Rokita jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,3 tys. pracowników w 18 krajach.