Ponadregionalny projekt zamknięty skierowany do  pracowników 12 spółek Grupy PCC z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na bazie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-933/09 podpisanej pomiędzy Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt ukierunkowany jest na wspieranie celów strategicznych Grupy PCC w obszarach m.in.: zarzadzania organizacją, optymalizacji procesów handlowych, wzmacniania kompetencji pracowników działów badawczo-rozwojowych.  Objętych projektem jest 346 osób.

Okres realizacji projektu – 24 miesiące
Termin realizacji projektu: 01.01.2010r. – 31.12.2011r.
Wartość projektu: 2 872 806, 95 PLN
Wartość dofinansowania: 1 800 388,11 PLN