POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Modernizacja instalacji elektrolizy

Dnia 03 grudnia 2008 r. PCC Rokita SA podpisała Umowę Pożyczki nr 17/UR/WR/2008 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu:

Modernizacja instalacji elektrolizy

Pożyczka zostanie udzielona w kwocie 60 mln zł na dofinansowanie zadania. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi ponad 100 mln zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano w okresie od kwietnia 2007 r. do czerwca 2010 r.

Projekt ten przewiduje  rozszerzenie istniejącej elektrolizy rtęciowej o dodatkową jednostkę produkującą chlor, ług i wodór w nowoczesnej technologii membranowej. Całkowita zdolność produkcyjna pozostanie na tym samym poziomie (120 000 ton Cl2/rok), zmniejszy się natomiast w sposób znaczący jej oddziaływanie na środowisko.
Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcji występowania ścieków zawierających rtęć.

Pożyczka stanowi pomoc publiczną horyzontalną na ochronę środowiska (w formie preferencyjnego oprocentowania) udzieloną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. i przeznaczoną na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU