POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt pt.: „Modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania nr 5.2 „Dystrybucja energii elektrycznej i gazu”. Instytucja udzielającą dotacji jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Umowa nr: UDA-RPDS.05.02.00-02-009/10-00
Całkowita wartość projektu: 15 041 550,80 PLN
Wkład Unii Europejskiej (dotacja) 4 800 000,00 PLN
Termin realizacji 01.2011 – 03.2013 r.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa dystrybucji energii elektrycznej, poprzez modernizację infrastruktury energetycznej na terenie PCC Rokita SA. Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na realizacji 4 zadań mających na celu modernizację sieci elektroenergetycznej średniego napięcia:

  • Modernizacja stacji 6kV G-7
  • Modernizacja stacji 6kV F-3
  • Budowa linii kablowych oraz nowej stacji 6kV H-19
  • Zakup sprzętu i oprogramowania do automatyzacji zarządzania siecią

Poniżej przekierowania do zamówień realizowanych w ramach projektu.