POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Projekt HIOB czyli hybrydowe oleje bazowe – dotacja z programu INNOCHEM

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:

Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych, hybrydowych olejów bazowych otrzymanych z zastosowaniem CO2 i /lub polialkilenoglikoli o polepszonych właściwościach użytkowych

Umowa nr:                                                       POIR.01.02.00-00-0036/17-00

w ramach POIR, poddziałania                            1.2. Sektorowe programy B+R „INNOCHEM”

Całkowita wartość projektu:                              4 066 132,81 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)              2 271 767,57 PLN

 

Celem Projektu będzie otrzymanie olejów bazowych do kompresorów chłodniczych o poprawionej kompatybilności z czynnikami chłodniczymi – głównie z CO2 (nie wykluczając innych) – charakteryzującymi się biodegradowalnością oraz mieszalnością z olejami mineralnymi.

Projekt realizowany będzie w trzech etapach:
Etap 1. Opracowanie metod syntezy w skali laboratoryjnej,
Etap 2. Badanie właściwości fizykochemicznych i określenie potencjału użytkowego otrzymanych produktów,
Etap 3. Prace nad zwiększeniem skali procesów syntezy i badania aplikacyjne.

Planowanym efektem projektu będzie rozpoczęcie przez PCC Rokita SA produkcji nowego hybrydowego oleju bazowego.