POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Przebudowa sieci dystrybucji energii elektrycznej

„Przebudowa istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym”

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Projekt pt.: „Przebudowa istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania nr 5.2 „Dystrybucja energii elektrycznej i gazu”. Instytucja udzielającą dotacji jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Umowa nr:

Całkowita wartość projektu

Dotacja, w tym wkład:

Unii Europejskiej

Budżetu państwa

Termin realizacji

UDA-RPDS.05.02.00-02-024/12-00

30 046 514,40 PLN

9 322 112,00 PLN

6 991 584,00 PLN

2 330 528,00 PLN

 

06.12.2010 r. – 31.10.2014 r.

Głównym założeniem projektu jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej na obszarze Brzegu Dolnego poprzez modernizację sieci dystrybucji energii w celu zmniejszenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

 1. Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na realizacji 7 zadań mających na celu modernizację sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Zakres prac inwestycji projektu obejmuje:

  Budowa nowej stacji 6kV K-1

 2. Modernizacja stacji 6kV P-28
 3. Modernizacja stacji 6kV S-3
 4. Budowa stacji kontenerowej O-5
 5. Budowa stacji kontenerowej G-0
 6. Modernizacja rozdzielni 0,4kV w stacji G-7
 7. Rozbudowa systemu SYNDIS-RV

   

 

Poniżej przekierowania do zamówień realizowanych w ramach projektu.

 

 Platforma zakupowa