POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Rozszerzenie działalności badawczej w PCC Rokita

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt pt.: „Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w PCC Rokita SA” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją udzielającą dotacji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Umowa nr UDA-POIG.04.02.00-02-003/09-00 z dnia 20.08.2009 r.

Wartość projektu: 446,1 tys. zł
Dofinansowanie: 178,5 tys. zł
Termin realizacji: 05-11.2009 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości analitycznych działów rozwoju Kompleksu Chemii Fosforu oraz Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych poprzez zakup nowych urządzeń laboratoryjnych.