POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Rozwijanie oceny właściwości aplikacyjnych produktów

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt pt.: „Rozwijanie oceny właściwości aplikacyjnych produktów” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją udzielającą dotacji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Umowa nr UDA-POIG.04.02.00-02-004/09-00 z dnia 31.03.2010 r.

Wartość projektu: 556,0 tys. zł
Dofinansowanie: 222,4 tys. zł
Termin realizacji: czerwiec 2010 r. – maj 2012 r.

Celem projektu jest poszerzenie możliwości oceny właściwości aplikacyjnych produktów Kompleksu Rokopole poprzez zakup nowego sprzętu badawczo-rozwojowego oraz remont pomieszczeń laboratoryjnych.