POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

W Grupie PCC monitorujemy środowisko

Oprócz standardowych analiz fizyko-chemicznych, w laboratoriach Grupy PCC prowadzimy wiele różnych badań środowiskowych.

Laboratorium Badań Środowiska spółki LabAnalityka wspiera działalność jednostek Grupy PCC w zakresie monitoringu środowiska. Wykonuje badania próbek wód powierzchniowych i podziemnych, wód przeznaczonych do spożycia, gleb, odpadów, osadów i ścieków. Oprócz tego, laboratorium realizuje badania próbek z procesów technologicznych, a także prowadzi pomiary w obszarze środowiska pracy.  

Warto wspomnieć, że spółka LabAnalityka działa w obszarze regulowanym wieloma normami i restrykcyjnymi wymaganiami prawnymi, które zna i stosuje realizując swoje zadania na rzecz spółek chemicznych.

Obecnie w zakresie akredytacji naszego Laboratorium znajduje się aż 225 metod badawczych! To imponująca ilość, która świadczy o fachowości i szerokim spektrum usług analitycznych realizowanych przez ekspertów zatrudnionych w naszych laboratoriach.  

Na czym polegają badania środowiskowe? Jak i gdzie są one prowadzone? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdują się w nowej sekcji Portalu Produktowego, poświęconej właśnie badaniom środowiskowym prowadzonym w Grupie PCC.

ZOBACZ JAK MONITORUJEMY ŚRODOWISKO

Serdecznie zapraszamy!