POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

W PCC dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników!

W czerwcu 2019 Grupa PCC uruchomiła program „Bezpieczna Praca – MÓJ wybór”. Jednym z głównych celów programu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i promowanie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy.

W ramach programu został zaplanowany szereg działań, między innymi szkolenia, spotkania z przełożonymi, akcje informacyjne i plakatowe. Program będzie realizowany w 6 obszarach, wśród których znalazły się:

1. Ubiór i wyposażenie ochronne.
2. Zgłaszanie wypadków.
3. Czynniki chemiczne w środowisku pracy.
4. Prace na wysokości.
5. Prace w przestrzeniach zamkniętych.
6. Drogi i wyjścia ewakuacyjne.

Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie świadomości pracowników Grupy PCC na temat bezpiecznej pracy i jej znaczenia dla zdrowia i samopoczucia, jak również efektywności wykonywania obowiązków służbowych.