POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Wyspa energetyczna – przy wsparciu PZU

Budowa wyspy energetycznej na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym (Etap II)

Stworzenie częściowej infrastruktury teleinformatycznej dedykowanej dla systemu zasilania awaryjnego – wykonanie połączeń linii światłowodowych i infrastruktury na trasie:
EC-2, G-22, U-30, F-3.

W okresie od czerwca 2011 r. do maja 2012 r. realizowane było zadanie polegające na budowie wyspy energetycznej (Etap II). Zadanie to zostało w całości sfinansowane z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w ramach umowy prewencyjnej nr PW/24/2011 z dnia 10.06.2011 r. Faktycznie poniesiony koszt inwestycji wyniósł łącznie 297.900,00 zł netto.

W uproszczeniu Wyspa Energetyczna to system pracy sieci elektroenergetycznej opierający się na specjalistycznym oprogramowaniu zainstalowanym w stacji komputerowej, które połączone jest ze wszystkimi rozdzielniami w sieci za pomocą sieci światłowodowej. Wszystkie połączone rozdzielnie wyposażone są w dodatkowe zaawansowane systemy automatyki, analizatory, zabezpieczenia itp. Oprogramowanie przed uruchomieniem musi zostać odpowiednio skonfigurowane do istniejącej sieci uwzględniając moc produkowaną przez Turbozespół i odpowiednio skonfigurowane układy zasilania, które w razie braku zasilania będą odłączać wcześniej zdefiniowane obwody.

Wyspa Energetyczna ma zastosowanie jedynie w przypadkach całkowitego, nie krótkotrwałego braku zasilania w energię elektryczną ze strony dostawcy energii.

Przedsięwzięcie sfinansowano z Funduszu Prewencyjnego PZU SA