Dane kontaktowe

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I PREWENCJI

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji
Piotr Grobelny
sekretariat: 71 / 794 2779
fax: 71 / 794 2337

ZESPÓŁ DYSPOZYTORÓW

Dyspozytor Zakładu (kontakt 24h)
telefony dostępne całodobowo
tel.: 71 / 794 2441
tel.: 71 / 794 2998 (numer alarmowy)
fax: 71 / 794 2690
e-mail: dyspozytor@pcc.eu

Dyspozytor Energetyk
tel.: 71 / 794 2454
e-mail: dyspozytor@pcc.eu

ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Specjalista Kierujący Zespołem

Tadeusz Gilewicz
tel.: 71 / 794 3404
e-mail: tadeusz.gilewicz@pcc.eu

ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Specjalista Kierujący Zespołem

Janusz Kucharski
tel.: 71 / 794 2761
e-mail: janusz.kucharski@pcc.eu

ZESPÓŁ PREWENCJI POŻAROWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PROCESOWEGO

Specjalista Kierujący Zespołem

Łukasz Starczewski
tel.: 71 / 794 2395
e-mail: lukasz.starczewski@pcc.eu

ZAKŁADOWA SŁUŻBA RATOWNICZA

Kierownik
Hubert Strzelczyk
tel.: 71 / 794 2423
e-mail: hubert.strzelczyk@pcc.eu