Kompendium w zakresie bezpieczeństwa

W przypadku braku dostępu do dodatkowych dokumentów należy się skonsultować z Koordynatorem prac.
Prezentowane poniżej dokumenty mają status aktualnych. Wersje poprzednie dokumentacji umieszczane są w archiwum: wersja archiwalna, data zmiany 17.01.2024 r.

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 1 - Z 2021/03 z 30.03.2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania podstawowych wymagań systemu bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GK PCC w Brzegu Dolnym (15.1 mb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 2 Postępowanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz innych zdarzeń produkcyjnych i pozaprodukcyjnych („Akcja Chlor”) (161.8 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 3 Podstawowe zasady bezpiecznej organizacji prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach (348.5 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 4 Instrukcja prowadzenie robót ziemnych (196.2 kb)

Pobierz PBP.00.02.F01 Warunki prowadzenia robót ziemnych (105.2 kb)

Pobierz PBP.00.02.F02 Jednodniowe dopuszczenie do robót ziemnych (101.9 kb)

Pobierz PBP.00.02.F03 Miejscowe dopuszczenie do robót ziemnych (176.2 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 5 Instrukcja bezpiecznej organizacji prac remontowych, modernizacyjnych, budowlanych i inwestycyjnych (314.0 kb)

Pobierz PZB.00.01.F01 Zezwolenie na wykonanie prac pożarowo niebezpiecznych (216.9 kb)

Pobierz PZB.00.01.F02 Zezwolenie na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych (214.0 kb)

Pobierz PZB.00.01.F03 Protokół przekazania do remontu_modernizacji_placu budowy (101.8 kb)

Pobierz PZB.00.01.F04 Dziennik robót (109.4 kb)

Pobierz PZB.00.01.F05 Protokół przekazania do rozruchu mechanicznego_technologicznego (85.3 kb)

Pobierz PZB.00.01.F06 Oświadczenie o znajomości Kompendium informacji w zakresie bezpieczeństwa dla firm zewnę (92.2 kb)

Pobierz PZB.00.01.F07 Rejestr zgłoszonych rusztowań (72.4 kb)

Pobierz PZB.00.01.F08 Rejestr zezwoleń na wykonanie prac pożarowo niebezpiecznych (107.0 kb)

Pobierz PZB.00.01.F09 Zezwolenie na zajęcie drogi_pasa drogowego_toru_ skrajni kolejowej (91.4 kb)

Pobierz PZB.00.01.F10 Analiza bezpieczeństwa pracy moduł A (107.8 kb)

Pobierz PZB.00.01.F11 Analiza bezpieczeństwa pracy moduł B (108.5 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 6 Instrukcja przeciwpożarowa dla prac spawalniczych (158.8 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 7 - Instrukcja bezpiecznego prowadzenia prac ma wysokości, prac na drabinach oraz rusztowaniach (839.4 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 8 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru w PCC Rokita SA (168.4 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 9 Regulamin dla firm obcych - BEZPIECZNA KARTKA (165.3 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 10 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (853.6 kb)

Szanowni Państwo,
w trosce, o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym (teren Zakładu), od dnia 3 stycznia 2022, przed wejściem na teren Zakładu, każdy Gość, Klient, Kierowca oraz Kontraktor (m.in. Wykonawca, Podwykonawca, Dostawca itp.) zobowiązany będzie do zapoznania się z występującymi zagrożeniami oraz zasadami postępowania w czasie pobytu na terenie Zakładu, w tym z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia wypadku lub awarii. Zapoznanie się z w.w. informacjami, można będzie zrealizować online w dogodnym, wybranym przez siebie terminie (link do informacji:https://t.two.limeaccess.com/PCC) lub za pomocą infokiosków znajdujących się w biurze przepustek (bud. X-7).
Warunkiem otrzymania przepustki, uprawniającej do wejścia na teren Zakładu, będzie uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonego testu.

Dostęp do informacji za pomocą kodu QR