Kompendium w zakresie bezpieczeństwa

W przypadku braku dostępu do dodatkowych dokumentów należy się skonsultować z Koordynatorem prac.
Prezentowane powyżej dokumenty są mają status aktualnych. Wersje poprzednie dokumentacji umieszczane są w archiwum: wersja archiwalna, data zmiany 12.08.2020 r.

Pobierz Załącznik nr 1 - Z 2020/09 z 24.03.2020r. w sprawie wprowadzenia do stosowania podstawowych wymagań systemu bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GK PCC w Brzegu Dolnym (1.3 mb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 2 Postępowanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz innych zdarzeń produkcyjnych i pozaprodukcyjnych („Akcja Chlor”) (161.8 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr. 3 Instrukcja postepowania awarie produkcyjne (239.6 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr. 4 Instrukcja prowadzenie robót ziemnych (329.4 kb)

Pobierz PBP.00.02.F01 Warunki prowadzenia robót ziemnych (78.2 kb)

Pobierz PBP.00.02.F02 Jednodniowe dopuszczenie do robót ziemnych (101.9 kb)

Pobierz PBP.00.02.F03 Miejscowe dopuszczenie do robót ziemnych (144.4 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr. 5 Instrukcja bezpiecznej organizacji prac remontowych, modernizacyjnych, budowlanych i inwestycyjnych (338.8 kb)

Pobierz PZB.00.01.F01 Zezwolenie na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych (141.8 kb)

Pobierz PZB.00.01.F02 Zezwolenie na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych (145.8 kb)

Pobierz PZB.00.01.F03 Protokół przekazania do remontu_modernizacji_placu budowy (101.8 kb)

Pobierz PZB.00.01.F04 Dziennik robót (109.4 kb)

Pobierz PZB.00.01.F05 Protokół przekazania do rozruchu mechanicznego_technologicznego (85.3 kb)

Pobierz PZB.00.01.F06 Oświadczenie o znajomości Kompendium informacji w zakresie bezpieczeństwa dla firm zewnę (92.2 kb)

Pobierz PZB.00.01.F07 Rejestr zgłoszonych rusztowań (72.4 kb)

Pobierz PZB.00.01.F08 Rejestr zwolnień na wykonanie prac pożarowo niebepiecznych (81.3 kb)

Pobierz PZB.00.01.F09 Zezwolenie na zajęcie drogi_pasa drogowego_toru_ skrajni kolejowej (91.4 kb)

Pobierz PZB.00.01.F10 Analiza bezpieczeństwa pracy moduł A (107.8 kb)

Pobierz PZB.00.01.F11 Analiza bezpieczeństwa pracy moduł B (108.5 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr. 6 Instrukcja przeciwpożarowa dla prac spawalniczych (183.1 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 7 - Instrukcja bezpiecznego prowadzenia prac ma wysokości, prac na drabinach oraz rusztowaniach (839.4 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr. 8 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru w PCC Rokita SA (168.4 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr. 9 Regulamin dla firm obcych - BEZPIECZNA KARTKA (165.3 kb)

Pobierz Kompendium bhp zał. nr 10 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (853.6 kb)

Pobierz 2020 Koronawirus materiały dla firm zewnętrznych (15.3 mb)