Wróć do poprzedniej strony

Transport MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

SPOT

SPOT to System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych, który powstał na mocy porozumienia zawartego 14 grudnia 2000 r. pomiędzy Komendantem Głównym PSP a Przewodniczącym Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych oraz usuwania skutków zagrożeń środowiska, powstałych podczas transportu materiałów niebezpiecznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem systemu jest m.in. udzielanie pomocy służbom ratowniczym zgodnie z ustalonymi zasadami. Zasady działania zostały opisane w załączniku nr 1 do Porozumienia.

W ramach współpracy SPOT zapewnia udzielanie pomocy jednostkom KSRG w następujących postaciach:

I stopień – pomoc telefoniczna – podanie telefonicznej informacji o niebezpiecznej substancji, jej właściwościach chemicznych, danych producenta, zalecanych środkach ostrożności;

II stopień – pomoc udzielana przez specjalistę na miejscu zdarzenia;

III stopień – pomoc techniczna – udzielana przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze działające w ramach SPOT.

W zakresie transportu materiałów niebezpiecznych w KSRG funkcjonuje:
49 Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

PCC Rokita SA zapewnia wsparcie we wszystkich trzech stopniach.

Wykaz telefonów alarmowych

tel.: +48 71 794 29 98
tel.: +48 71 794 26 96
fax: +48 71 794 26 90
e-mail: robert.jedynak@pcc.eu

Wykaz sygnatariuszy SPOT
Robert Jedynak – Specjalista w Zespole Prewencji
tel.: +48 71 794 26 96
e-mail: robert.jedynak@pcc.eu

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych

Dyspozytor zakładu (kontakt 24h)
telefony dostępne całodobowo
tel.: +48 71 794 29 98 (numer alarmowy)
tel.: +48 71 794 24 41
fax.: +48 71 794 26 90

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji
tel.: +48 71 794 27 79 (7:00-15:00)
fax.: +48 71 794 23 37

Specjalista w Zespole Prewencji
tel.: +48 71 794 26 96 (7:00-15:00)
e-mail: robert.jedynak@pcc.eu

Kierownik Zakładowej Służby Ratowniczej
tel.: +48 71 794 24 23 (7:00-15:00)
fax.: +48 71 794 26 76 (7:00-15:00)

————
PCC Rokita SA
Ul. Sienkiewicza 4
56- 120 Brzeg Dolny