Szkolenia

Szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni oraz kontraktorzy wykonujący pracę na terenie PCC Rokita SA. Szkolenia zapewniają zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie zakładu PCC Rokita SA, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, celem nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Ponadto, kontraktorom udostępniane są Kompendia informacji w zakresie bezpieczeństwa, zawierające podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonywania prac na wysokości, prowadzenia robót ziemnych, postępowania w przypadku awarii produkcyjnych i pozaprodukcyjnych itd.