Wróć do poprzedniej strony

Transport MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Standardy

Wieloletnie doświadczenie PCC Rokita SA w transporcie towarów niebezpiecznych pozwala na zapewnienie najwyższych standardów w realizacji tych przewozów. Zespół Bezpieczeństwa Technicznego, w skład którego wchodzą doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia w zakresie transportu drogowego, kolejowego, morskiego oraz lotniczego, dbają o przestrzeganie wypracowanych praktyk. To solidny fundament wspierający cały zakład oraz inne przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy PCC. Standardem kształtującym jakość pracy zespołu jest ciągły rozwój, otwarcie na nowości i dążenie do ulepszania funkcjonujących reguł. Tylko taka filozofia gwarantuje konkurencyjność oraz właściwe przygotowanie się do zmieniających się potrzeby rynku i przede wszystkim pozwala utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa. Profesjonalny nadzór nad wysyłkami towarów niebezpiecznych, zarówno krajowych jak i tych do najdalszych zakątków świata, skutkuje zaufaniem i zadowoleniem kontrahentów oraz ograniczeniem do absolutnego minimum ryzyka związanego z operacjami logistycznymi. Brak poważnych incydentów w transporcie towarów niebezpiecznych potwierdza to i zobowiązuje do kontynuacji obranej filozofii.

Profesjonalizm, uniwersalność i osiągnięty wysoki poziom jakości pracy zespołu zobowiązuje do poszukiwania nowych ścieżek rozwoju, budowania jak największej świadomości zatrudnionych w zakładzie osób, analizy możliwych zagrożeń i permanentne dążenie do minimalizacji sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.