Chemi-Plan S.A.

Chemi-Plan S.A.

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

NIP 9880292346
REGON 021754694

KRS 0000401153
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN
Kapitał wpłacony 100 000,00 PLN