Dotacje

PCC Rokita SA informuje, iż wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 można zgłaszać poprzez narzędzie dostępne na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zgłoś nieprawidłowości
032023

Pomoc dla PCC Rokita SA w ramach rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022r.

PCC Rokita SA uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej…

Więcej
052020

Skierowanie zanieczyszczonego potoku Lutynia na oczyszczalnię ścieków metodą grawitacyjną

  18 listopada 2006 roku zawarto pomiędzy PCC Rokita SA a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu: Skierowanie zanieczyszczonego potoku…

Więcej
052020

Budowa i uruchomienie doświadczalnej instalacji do syntezy izopropylofenolu

W dniu 07.09.2006 została zawarta umowa o dofinansowanie projektu celowego pt.: "Budowa i uruchomienie doświadczalnej instalacji do syntezy izopropylofenolu". Projekt był realizowany wspólnie przez PCC…

Więcej
122008

Modernizacja instalacji elektrolizy

Dnia 03 grudnia 2008 r. PCC Rokita SA podpisała Umowę Pożyczki nr 17/UR/WR/2008 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie…

Więcej
052020

Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej w Kompleksie Rokopole PCC Rokita SA

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt pt.: "Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej w Kompleksie Rokopole PCC Rokita SA" uzyskał dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu…

Więcej
052020

Budowa elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę-Rokita

W dniu 15 grudnia 2008 r. Przedsiębiorstwo Energetyczne "Energetyka-Rokita" Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu Budowa elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę-Rokita Projekt…

Więcej