Dotacje

PCC Rokita SA informuje, iż wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 można zgłaszać poprzez narzędzie dostępne na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zgłoś nieprawidłowości
032023

Pomoc dla PCC Rokita SA w ramach rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022r.

PCC Rokita SA uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej…

Więcej
092019

Dotacja na projekt pt.: „Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (H-31)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: „Budowa…

Więcej
092019

Dofinansowanie na budowę nowej Głównej Stacji Zasilającej (GSZ) w PCC Rokita SA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: „Budowa…

Więcej
062018

Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: „Budowa…

Więcej
062018

Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: „Budowa…

Więcej
122017

Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4” na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym

Brzeg Dolny, 12.12.2017r. PCC Rokita SA w związku z realizacją projektu pt.: „Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A” dofinansowanego w ramach…

Więcej