Dotacje

PCC Rokita SA informuje, iż wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 można zgłaszać poprzez narzędzie dostępne na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zgłoś nieprawidłowości
122017

Centrum Innowacji i Skalowania Procesów – dotacja na infrastrukturę badawczą

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: Centrum Innowacji i Skalowania Procesów w ramach POIR, Działanie 1.2 Wsparcie Inwestycji w Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Umowa nr:                                                                  POIR.02.01.00-00-0027/17-00 Całkowita…

Więcej
092017

Demonstracja technologii

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: Stworzenie linii pilotażowej, w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków…

Więcej
042017

Przyjazne dla środowiska surowce i dodatki dla przemysłu poliuretanowego

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: Innowacyjne oraz przyjazne dla środowiska surowce i dodatki dla przemysłu poliuretanowego wytworzone m.in. przy udziale surowców pochodzenia naturalnego w…

Więcej
112016

Projekt HIOB czyli hybrydowe oleje bazowe – dotacja z programu INNOCHEM

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych, hybrydowych olejów bazowych otrzymanych z zastosowaniem CO2 i /lub polialkilenoglikoli o polepszonych właściwościach użytkowych Umowa…

Więcej
062014

Dotacja na racjonalną gospodarkę zasobami

W dniu 30 czerwca 2014 r. Firma PCC Rokita SA podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu:   Wykorzystanie…

Więcej
012014

Dotacja dla działu badawczego Kompleksu Rokopole

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 NOWA DOTACJA DLA DZIAŁU…

Więcej