Dotacje

062018

Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: „Budowa…

Więcej
062018

Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: „Budowa…

Więcej
092019

Dotacja na projekt pt.: „Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (H-31)”

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: „Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (H-31)” na podstawie umowy nr: POIS.07.01.00-00-0004/18-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura…

Więcej
092019

Dofinansowanie na budowę nowej Głównej Stacji Zasilającej (GSZ) w PCC Rokita SA

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.: „Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (G-72)” na podstawie umowy nr: POIS.07.01.00-00-0005/18-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura…

Więcej