Wróć do poprzedniej strony

Gekon S.A. w likwidacji

Gekon S.A. w likwidacji

Gekon S.A.

Przedsiębiorstwo Inżynierii i Ochrony Środowiska

„Gekon” Spółka Akcyjna w likwidacji

Urazka 22
56-120 Brzeg Dolny

adres korespondencyjny:

Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

NIP 9880185656
REGON 932649992

KRS 0000006513
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN
Kapitał wpłacony 100 000,00 PLN