CRG – Cena Referencyjna Gazu

Opublikowana przez PCC Rokita SA w danym miesiącu (M) Cena Referencyjna Gazu (CRG) obliczona jest jako średnioważona cena zakupu paliwa gazowego z miesiąca poprzedniego (M-1) i stosowana zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy dla Paliw jako cena będąca podstawą rozliczeń z tytułu:

  • nielegalnego poboru paliwa gazowych,
  • niedotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych.

Cena referencyjna stosowana jest do rozliczeń dokonywanych w miesiącu umownym następującym po miesiącu publikacji (M+1).

Pobierz CRG - Cena Referencyjna Gazu (224.8 kb)