IRiESD

PCC Rokita S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej obowiązującą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg).

Pobierz Raport OSD z konsultacji (998.1 kb)

Pobierz IRIESDG PCC Rokita SA cz.1 (5.3 mb)

Pobierz IRIESDG PCC Rokita SA cz.2 (18.6 mb)

Pobierz IRIESDG PCC Rokita SA cz.3 (12.8 mb)

Pobierz Raport z konsultacji (972.2 kb)

Pobierz Karta aktualizacji (2.1 mb)

Pobierz IRiESDg TEKST JEDNOLITY (1.3 mb)

Uprzejmie informujemy, że PCC Rokita S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 2/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Pobierz Komunikat w sprawie procesu konsultacji (174.2 kb)

Pobierz Formularz zgłaszania uwag (165.9 kb)

Pobierz Karta aktualizacji instrukcji (4.0 mb)