Pomiar jakości gazu

PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym w roku 2021 wynosiła odpowiednio:

Miesiąc
Średniomiesięczna wartość ciepła spalania
styczeń MJ/m3
luty MJ/m3
marze MJ/m3
kwiecień MJ/m3
maj MJ/m3
czerwiec MJ/m3
lipiec MJ/m3
sierpień MJ/m3
wrzesień MJ/m3
październik MJ/m3
listopad MJ/m3
grudzień MJ/m3