Pomiar jakości gazu

PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym w roku 2020 wynosiła odpowiednio:

Miesiąc
Średniomiesięczna wartość ciepła spalania
styczeń 40,500 MJ/m3
luty 40,050 MJ/m3
marze 40,194 MJ/m3
kwiecień 40,403 MJ/m3
maj 40,540 MJ/m3
czerwiec 40,712 MJ/m3
lipiec MJ/m3
sierpień MJ/m3
wrzesień MJ/m3
październik MJ/m3
listopad MJ/m3
grudzień MJ/m3