Lista sprzedawców

Lista sprzedawców, z którymi przedsiębiorstwo energetyczne PCC Rokita SA, jako OSD, zawarło umowę dystrybucyjną:

brak

Lista sprzedawców posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi oferujących sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego PCC Rokita S.A.:

brak